Hitro naročilo El-Vision

Prosimo, da glede na naš telefonski pogovor izpolnite naročilo in natančno opišite, o čem smo se ustno pogovarjali.

POMEMBNO: Vaše naročilo bo veljavno le, če bo potrjeno!

Cena naših storitev ne vključuje DDV! Poleg neto zneska se obračuna 27 % DDV.
Podrobnosti naročila. POMEMBNO: Kar ni opisano, ni predmet naše pogodbe!
Če sta sedež in poštni naslov različna, ju vnesite ločeno z vejicami!
1. Datum vročitve velja na zgoraj navedeni datum. Vse ostale datume vračila je treba dogovoriti individualno. 2. Stranki skupaj preverita pravilno delovanje zakupljene opreme in popolno prisotnost dodatne opreme ob predaji. 3. Stranka lahko plača strošek storitve z 8-dnevnim nakazilom. 4. Naročnik je dolžan zakupljeno napravo uporabljati profesionalno, za kar lahko zahteva usposabljanje pri ponudniku storitev, in odgovarja za morebitno škodo in napake, ki nastanejo v času trajanja najema. Nepravilna uporaba orodij med dogodkom lahko povzroči napako, za katero Ponudnik storitev ne odgovarja. 5. Ponudnik se zavezuje, da bo opremo, ki je v času najema pokvarila, zamenjal ali popravil v najkrajšem možnem času, najbolje v pol ure – vendar ne prevzema nikakršne finančne odgovornosti za morebitne nastale tehnične napake. Ponudnik storitev ne bo zaračunal okvarjene naprave - če je popravilo neuspešno ali zamenjava naprave ni mogoča - po zgoraj navedeni dnevni neto ceni na dan okvare na končnem računu, v primeru, da se naprava ne uporablja več. na ta dan in naročnik o tem obvesti. Ponudnika storitve boste obvestili na e-naslov error@el-vision.hu v roku pol ure po okvari. Stranka se zaveda, da ne more uveljavljati večjega popusta na storitev. Ponudnik. 6. Napačna izvedba se šteje za dogodek, če zaradi tehnične napake Ponudnika storitev ali človeške težave ni mogoče nadaljevati dogodka v pol ure, torej ne uspe. Ne šteje se za pomanjkljivo izvedbo, če se dogodek nadaljuje na željo naročnika in ne daje naročniku pravice do popusta, če se dogodek nadaljuje po popravilu na željo stranke. 7. Stranka ne odgovarja za napake, ki nastanejo med dokazljivo profesionalno uporabo. 8. Obveščamo vas, da so zgoraj omenjene storitve max. Brez finančnih posledic jo je mogoče odpovedati 8 dni pred pričetkom del. V primeru odpovedi storitev 5 dni pred dogodkom ali kasneje, 100 %, v primeru odpovedi 6-8 dni pred pričetkom dela je potrebna kazen v višini 50 %. 9. Naročnik potrjuje, da bo ponudnik v primeru zamude pri plačilu kot zamudne obresti zaračunal dvakratno osnovno obrestno mero centralne banke, veljavno v času zamude. 10. Neupoštevanje rokov lahko povzroči pravno izterjavo tretji osebi.
Zavedajoč se svoje kazenske odgovornosti izjavljam, da naročila, dogovorjenega po telefonu in objavljenega tukaj na strani z zahtevami podatkov, ne bom umaknil, s sprejemom zgornjih SPP pa izjavljam, da sem jih prebral in izpolnil!